... معاون فرهنگی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از آغاز فعالیت انجمن آثار و مفاخر استان ...
... از راه اندازی انجمن مفاخر ... زنجان راه اندازی می‌شود ... استان زنجان اعطا می‌شود ...
... انجمن مفاخر استان البرز راه اندازی ... انجمن مفاخر استان زنجان ... راه اندازی می شود.
... از راه اندازی انجمن مفاخر ... زنجان راه اندازی می‌شود ... استان زنجان اعطا می‌شود ...
به دنبال احياي انجمن‌هاي ميراث فرهنگي در استان سمنان، انجمن ... انجمن فرهنگی راه اندازی ...
انجمن مفاخر استان زنجان راه‌اندازی می‌شود . زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ...
... مذهبی کشور تجلیل می شود; ... حمایت کند/مفاخر استان ... راه‌اندازی موزه مفاخر فرهنگی ...
... اشاره به راه‌اندازی انجمن آثار و مفاخر استان زنجان ... استان زنجان فراهم می‌شود. ...
... یکی از راهکارهای احیای فرهنگ اصیل معرفی مفاخر و تبلیغ و ترویج ابعاد وجودی زندگی آنها ...
انجمن آثار و مفاخر ... شماره دو انجمن برگزار می‌شود. ... و معرفی مفاخر این استان که در ...