افتتاح بخش فیزیو تراپی بیماران هموفیلی استان خوزستان در بیمارستان شفا مدیر دفتر نمایندگی ...
به دليل ابتلا بيش از نيم ميليون نفر از هموطنان ما به بيماري هموفيلي مبتلا هستند ، اعم از مرد ...
حامی بیماران هموفیلی ایران ... دکتر مهدی کریمی – سفیرغذای . سفیرغذای سالم کانون هموفیلی ...
شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تمام مسئولیت‌های آلودگی بیماران هموفیلی را متوجه سازمان انتقال ...
بیماران هموفیلی و بیماری هموفیلی در کودکان و ورزش بیماران هموفیلی و خونریزی در بیماران ...
هِموفیلی یا ... در ۱۵ درصد دیگر بیماران هموفیلیک، تمایل به خونریزی بر اثر کمبود فاکتور ...