موسی فکور با اکثریت آرای شورای اسلامی این شهر به‌عنوان شهردار بندرانزلی انتخاب شد.
سوار بر موج خبرهای شهر بندر انزلی 31 03 1396; 30 03 1396; 27 03 1396; 20 03 1396; 16 03 1396; ... شهردار بندر انزلی ...
فهرست شهرداران بندر انزلی در طول تاریخ: ردیف نام شهردار زمان خدمت توضیحات; ۱: غلام علی امین ...
نشست علنی شورای اسلامی انزلی برای انتخاب شهردار انزلی برگزار شد و در این جلسه پس از بحث و ...
انزلی چی: موسی فکور با اکثریت آرای شورای اسلامی بندر انزلی به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.
خبری با عنوان شهردار بندر انزلی انتخاب شد+ سوابق که مطالب مهمی را در بارهموسی فکور،انزلی ...
فراخوان انتخاب شهردار ... شهر بندر انزلی با حضور شهردار انزلی حول محوریت دو نامه ...
شهردار جديد ... » شرایط انتخاب ... باید این رو اضافه کنید که کهالی کمتر از 1 ماه شهردار انزلی ...
موسی فکور شهردار بندرانزلی شد انزلی ... اسلامی شهر، به عنوان شهردار این شهر ساحلی انتخاب شد.
نشست علنی شورای اسلامی رشت این شهر دقایقی پیش برای انتخاب شهردار انزلی برگزار شد و در این ...