انزلی چی: سال ها نیروهای جوان و تفکر متفاوت شان را در این شهر سرکوب و منزوی کردند، در این ...
انزلی چی: موسی فکور با اکثریت آرای شورای اسلامی بندر انزلی به‌عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.
پس از برگزاری مراسم تحلیف منتخبین پنجمین دوره شورای شهر بندر انزلی و انتخاب ... شهردار انزلی ...
گیل نگاه : همزمان با پیروزی دکتر روحانی و رای چشمگیر ایشان در بندرانزلی که منجر شد این ...