امام جمعه گرگان با انتقاد از بهانه‎جویی‎های آمریکا در اجرای برجام ... آمیز هسته‎ای بود. ...
انتقاد امام جمعه مشهد ... ایران را برجام ایجاد نکرد ... ای برای تخلیه قدرت ایران بود.
... بود. امام جمعه کرمانشاه با ... کشور، ایران را تبدیل به یک قدرت ... از برجام باشیم ...
انتقاد امام جمعه مشهد ... ایران را برجام ایجاد نکرد ... ای برای تخلیه قدرت ایران بود.
12/25 - امام جمعه کرمانشاه:ایران اسلامی از ... مسئولان برای اجرای ... تا پیمانی که با قدرت و ...
متلک انتخاباتی به محسن رضایی، مشایی، کیهان و امام جمعه ... ایران با قدرت ... اجرای برجام ...
... امام جمعه زاهدان گفت: پس از ماجرای برجام بدعهدی و دروغگویی آمریکا و پایبندی ایران به ...
امام جمعه مشهد گفت ... و آن هم زبان قدرت است. امام جمعه ... دارد، مسئله برجام، نتیجه اجرای یک ...
امام جمعه کرج: دفاع مقدس نشانه اقتدار ملت ایران است امام جمعه کرج: دفاع مقدس نشانه اقتدار ...