خانم یوگی و آقای گوفی ... نوشته شده در پنجشنبه دوازدهم دی ۱۳۹۲ساعت ۱۱:۱۷ ق.ظ توسط یوگی |
خانم یوگی و آقای گوفی - خاطرات روزانه ... من چند بار نوشتم هي پاك شد اعصابم بهم ريخت !!
خانم یوگی و آقای گوفی - یکی از راههای فعال شدن چاکرای کف دست . من فهمیدم که چاکرای کف دست یکی ...
خانم یوگی و آقای گوفی. خاطرات روزانه يك هفته خوب . اين هفته رو خيلي دوست دارم ، از امروز هفته ...
با تشکر وافر از آقای ... امیرحسین رستمی و خانم اش هم به عنوان مهمان ... خانم یوگی و آقای گوفی;
» خانم یوگی و آقای گوفی ... تو ماشین حرف بچه میشه و خانم و اقای دوست یکمی بحثشون میشه .