امیر قلعه نویی در مورد واقعیت قرار داد های فوتبال و دریافتی بازیکنان و سرمربیان نظرات جالبی ...
این روزها شایعاتی درباره نیمکت استقلال شنیده می شود به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز روزنامه ...
وقتی که ماه به شکل هلال باشد شما می‌توانید دو سر آن را با استفاده از یک خط صاف به هم وصل کنید ...