داستان ها و افسانه ها. در کنار اتاق ها و دالان های وسیع، قسمت هایی وجود دارند که به سختی و در ...
راهنمای حل جدول. آ. اخرین حاکم ال بویه = ملک رحیم الوی کوهی = نلک انگل خوک = تریشین امیدوار ...
ارسباران (قره داغ) ناحیه کوهستانی وسیعی است در شمال استان آذربایجان شرقی، که از شمال کوه ...