خانه / سایت خوان / ابلاغ مصوبه تعیین ضریب حقوق سال 93. ... به سال ۱۳۹۲ افزایش ... هیات دولت در سال ...
افزایش حقوق هیات علمی 93; افزایش حقوق هیات علمی ... افزایش حقوق هیات علمی در سال 93; افزایش حقوق ...
... حقوق سال 92 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات افزایش ... سال 92 اعضای ...
... بودجه در هیأت امنای ... امنا است و حقوق اعضای هیإت علمی و کارکنان ... در سال 90 نیز ...
مجلس افزایش حقوق اعضای هیات علمی ... 93. پاسخ ... اما در عوض اگر افزایش حقوق 25% در سال 92 برای ...
افزایش ضریب حقوق سال 92 اعضای ... جذب ۳ هزار عضو هیات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی/ احتمال ...
افزایش حقوق اعضای هیات علمی ... کارکنان در سال... حقوق کارکنان ... افزایش حقوق در دولت ...
... 15درصد افزایش ... هیأت علمی دانشگاه آزاد در سال 91. ... 91 حقوق اعضای هیأت علمی، بابت ...
... ضریب حقوق سال 93 جزئیات افزایش 20 ... حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و ... دولت در سال ...
اعتبار طرح‌های عمرانی در سال ... افزایش حقوق اعضای هیات علمی ... در وضعیت هیأت علمی ...