نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که حقوق اعضای هیات علمی ... قضات در سال 96 افزایش ...
حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد / ادامه افزایش ۲۰ درصدی تا سال ۹۶ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ...
... و همچنین حقوق اعضای هیات علمی ... ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ... ۴- سقف افزایش حقوق ...