... به علامت حسن نیت آتش بس دادیم تا ایوبی به «هفت» بیاید. ... به گزارش سینماسینما، افخمی در ...
... بس دادیم تا ایوبی به «هفت» بیاید . بهروز افخمی گفت:‌ ما به علامت حسن نیت اعلام اتش بس دادیم ...
کاهش شرط‌های محاصره‌کنندگان قطر به 6 ... بس دادیم تا ایوبی به «هفت» ... بنگ دیجیتال افخمی ...
– فراستی باید بیاید از من یاد بگیرد. به هر ... هفت افخمی ... آتش بس دادیم تا ایوبی به ...
اعلام هشدار در پی باران تهران و توصیه به ... نشده / از آتش بس در ... بس دادیم تا ایوبی به «هفت» ...
آنروزی که افخمی و ایوبی در ... برنامه هفت برداشته شد. افخمی به تازگی ... آتش بس در ...