گروه موسیقی راک پینک فلوید (Pink Floyd) با شهرت جهانی‌ و میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان نیاز ...
پینک فلوید، تاثیرگذارترین گروه موسیقی انگلیسی در سبک راک فعالیت داشته و در سال 1965 شکل گرفته ...
نهان‌سازی در برگردان یا وارون‌نگاری صوتی (به انگلیسی: Backmasking) روشی‌است برای ضبط صدا که در ...