عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات تشریح ... با مدیر امورشعب و بازاریابی بانک توسعه صادرات
با راي قاطعانه سهامداران مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک صادرات ایران ابقا شدند.
موسس و مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی عضو هیات مدیره شرکت ... عضو هیات مدیره بانک ...
تعریف بانک توسعه ای تاریخچه بانک اساسنامه بانک موضوع و ارکان ... مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره.
تاریخچه بانک; اعضای هیأت مدیره. ... حامد هیئت ... مدیریت امور توسعه منابع ...
... عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات اعلام کرد: در حوزه اقتصاد مقاومتی برنامه خوبی تدوین ...
هیئت مدیره; ... ورود اعضاء. ... عضو علی‌البدل هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران، نایب رئیس ...
موسس و مدیرعامل شركت سرمایه‌گذاری توسعه ملی عضو هیات مدیره شرکت ... عضو هیات مدیره بانک ...
... به سمت عضو موظف هیات مدیره بانک توسعه صادرات ... بانک توسعه صادرات ایران در تاریخ 19 ...
... هیات‌مدیره موظف بانک توسعه صادرات ... در هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات به عنوان ...
کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از ... دو ساله هیات مدیره کانون کارگزاران ...
دکتر محمد طالبی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بانک ... های بانک صادرات: ... بانک توسعه ...
کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان یکی از هفت عضو هیات‌مدیره ... بانک توسعه صادرات ...
کارگزاری بانک توسعه صادرات به عنوان یکی ... کارگزاری بانک توسعه صادرات عضو هیات‌مدیره ...
مدیرعامل و عضو هیات مدیره ... کارگزاری بانک تجارت . شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت .