روز گذشته 230 دانش آموز دختر بیرجندی در قالب ... اعزام 160 عضو حلقه ... اعزام 1300 دانشجو به راهیان ...
... 230 دانش آموز ظهر امروز به اردوی معنوی راهیان نور جنوب کشور اعزام ... راهیان نور ...
اعزام بیش از 230دانش آموز بیرجندی به راهیان نور. ... به راهیان نور اعزام ۳۰۰ دانش آموز دختر به ...
... نفر دانش آموزان دختر مقطع ... آموزان دختر بیرجندی به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام ...
اعزام بیش از 230دانش آموز بیرجندی به راهیان نور. ... به راهیان نور اعزام ۳۰۰ دانش آموز دختر به ...
... دانش آموزان به راهیان نور ... اعزام دانش آموزان به ... دانش آموزان دختر بیرجندی به ...
250 دانش آموز دختر شهرستان فارسان به اردوی راهیان نور اعزام شدند. ... اعزام دانش آموزان دختر به ...
... جدید دانش‌آموزان را به ... و کاروان دانش آموزان دختر از ... راهیان نور اعزام ...
1300 دانشجوی بیرجندی به اردوی راهیان نور ... به اردوی راهیان نور اعزام و از یادمان های ...