اعتدال. Moderation. سید همایون شاه (عالمی) بیستم جنوری دوهزار و پانزدهم میلادی. کابل – افغانستان
تحدث المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، عن العوامل التي تعزز ... أخبار 24 ...
لینک خبر؛ محمد توکلیحسن روحانی، حسن روحانی است. دیپلماتی که به یکباره در برابر درشت‌گویی ...
1026 جوان اعتدال گرا از نقاط مختلف کشور با امضای نامه ای سرگشاده خطاب ... سه‌شنبه 24 مرداد 1396 ...