فتنه گران - وَ الْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [بقره / 217]؛ فتنه جرمش از قتل بزرگ تر است.
اما ظاهرا جناب دکتر روحانی در اظهارات ... این طیف از فتنه‌گران ... اضافه کردن دیدگاه جدید.
" مجله خبری سیرجان " - امام جمعه سیرجان: اظهارات فتنه‌گران محکوم است - "آخرین اخبار و اتفاقات ...
خشم پسر ترامپ از اظهارات کری ... ریزی های صورت گرفته فتنه گران را ... جدید بلک‌بری Aurora ...
... خودش تیم جدید و ... تطهیر فتنه‌گران در ... شعار مرگ بر فتنه گر به اظهارات وی ...
مطالب مهم آیت الله قرهی پیرامون فتنه‌های جدید و ... مردم با فتنه‌گران ... به اظهارات ترامپ ...
پروژه جدید فتنه گران با هدف بهره ... به سمت حمایت از اظهارات اخیر "علی مطهری" بوده ...
دبیر جامعه وعاظ تهران به پروژه جدید فتنه‌گران برای انتخابات اشاره کرد و گفت: گروهی از فتنه ...
... پشت این اظهارات ... خود رفتار فتنه‌گران را تأیید ... عنوان فتنه جدید نام می ...
این اظهارات ... بی‌حرمتی فتنه‌گران در روز عاشورا حاضر نشد از فتنه‌گران ... یاوه‌گویی جدید ...
در سال جدید و به بهانه شعار ... پزشکیان در این مصاحبه عامل فتنه 88 را قانون شکنی ... گران‌ترین ...