اضافه کـار ساعـتی. ۳. 51960. جمــعه کـاری. ... جمعه میباشد و ماخذ محاسبه اضافه کاری انجام شده ...
30- در برخی مواقع ضرورت دارد کارگر روز کار در ساعات شب بصورت اضافه کاری ... ساعتی که اضافه ...
اضافه کاری هم مشمول مالیات و هم مشمول بیمه بوده و در ... نرخ یک ساعت اضافه کاری = حقوق ساعتی * ...
اضافه کاری = ساعات اضافه کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه ماده 59 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي ...
سال: حداقل مزد ماهیانه: حداقل مزد روزانه: حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری برای هر ساعت: 90: 330300
سال: حداقل مزد ماهیانه: حداقل مزد روزانه: حداقل مزد ساعتی: اضافه کاری برای هر ساعت: 90: 330300
Apr 16, 2015 · اضافه کاری : رسمی و پیمانی: ... به طور تقریبی اضافه کاری ما تازه واردها ساعتی چنده؟
Page 1 of 1: سلام آقای احسانی ممنون از بابت جواب به سوالاتم من دانشجوی آقای دست ورز آقا جان,نرخ ...
تعطیل کاری :ساعات تعطیل کاری * 140% * 220 ساعت / حقوق پایه ماده 62 ... ساعت کار و اضافه کاری .
مباحثی چون زمان توافقی اضافه کار و ساعت کاری ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام ...
... قانون کار در سال 93 به ازای هر 1 ساعت کار 3459 تومان و به ازای هر 1 ساعت اضافه کاری ... ساعتی ...
مجموع افزایش حقوق بدون اضافه کاری؛ بین ۲.۱ تا ... 10دلار حدود30هزارتومان درایران ساعتی 2500 ...
... و اضافه کاری آن ... جهت استفاده از طرحهای تشویقی حداقل دستمزد ساعتی و همچنین تعداد واحد ...
Apr 16, 2015 · اضافه کاری : رسمی و پیمانی: ... به طور تقریبی اضافه کاری ما تازه واردها ساعتی چنده؟
18- آیا نحوه محاسبه اضافه کاری بر مبنای مزد ... در ازای هر ساعتی که اضافه کار انجام می ...
موضوع : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی: سوال : نحوه محاسبه مبلغ یکساعت اضافه کار ی به چه ...
ساعتی که تند حرکت کند ... اما نظر قانون این است که درباره ساعت و اضافه کاری نباید به سلیقه و ...