... رد صلاحیت، ۲۱ نفر تایید و ... است که رد صلاحیت شده ... تنها اصلاح‌طلب تایید صلاحیت ...
... تعداد اصلاح طلبانی که تایید ... و هاشمی رد شدند ... طلب و شجاعی رد صلاحیت شده ...
*اصولگرایانی که رد صلاحیت شده و اصلاح طلبانی که تایید شدند ... اما رد صلاحیت شدند و چه ...
... اصلاح طلبانی که تایید صلاحیت شده اند، بسیار اندک هستند و تعداد رد صلاحیت ... شده رایگان ...
اصلاح طلبانی که مهر ... ثبت نام شده تأیید صلاحیت شدند. ... دادند و 45 نفر رد صلاحیت شدند. ...
... کاندیداتوری انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند که ... و 123 نفر در ... شده ‌اند ...
سند هزار متری برای تایید ۱۰هزار ... اصولگرایانی که رد صلاحیت شده و اصلاح طلبانی که تایید ...
... اجرایی تایید صلاحیت شدند و این ... بین رد صلاحیت شده‌ها نیست و به ... اصلاح طلبانی که ...