محمدمهدی شهریاری نماینده بجنورد، مجید نصیرپور نماینده سراب، داریوش قنبری نماینده ایلام ...
اصلاح طلبانی که مهر ... ثبت نام شده تأیید صلاحیت شدند. ... دادند و 45 نفر رد صلاحیت شدند. ...
... اجرایی تایید صلاحیت شدند و این ... بین رد صلاحیت شده‌ها نیست و به ... اصلاح طلبانی که ...
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی می‌گوید "افرادی که ... رد صلاحیت ... رد صلاحیت شدند .