اختصاصی طرفداری - اگر حافظه تان یاری کند، باید به خاطر بیاورید که حتی در بازی های بین المللی ...
در این پست تعدادی از کلمات و اصطلاحات انگلیسی فوتبال به همرام معنی فارسی آنها قرار داده شده ...
تمرینات فوتبال. تاکتیکی; ... اصطلاحات کاربردی انگلیسی در فوتبال- ... نقاط مختلف زمین فوتبال :
این واژه به روشی تاکتیکی نسبت داده می شود، که بواسطه آن مدافعین ... واژه گان و اصطلاحات فوتبال.
اوت (فوتبال) آفساید; بازی‌سازی; بک; پاس به عقب; پاس در عمق; پاس (فوتبال) پنالتی; تکل; دروازه
به گزارش مرجع خبری پرسپولیس؛ رئیس فدراسیون فوتبال که خبر ... این اصطلاحات را ... تاکتیکی را ...