از همین رو، جنگ زرگری عطامحمدنور و اشرف غنی احمدزی ... در حقیقت جنرال صاحب دوستم و معاوون ...
Jun 11, 2014 · دو توهین اشرف غنی به جنرال دوستم ... جنرال دوستم بی سواد: ... NoorinTv شبکه جهانی رادیو و ...
Dec 26, 2016 · جنگ میان جنرال دوستم و اشرف غنی ... جنرال دوستم و احمد ضیاء مسعود اشرف غنی را به قوم ...
اشرف غنی از جنرال دوستم ... غنی با جنرال دوستم معاون ... وحدت ملی و شخص اشرف غنی کرده ...
جنرال دوستم از اشرف غنی ... کم ترین رای را داشت و ما از اشرف غنی بخاطر سیل زدگان ...
آیا جنرال دوستم شریک مطمین به ... افغانستان ائتلاف انتخاباتی تشکیل داد، و با اشرف‌غنی ...
جنرال دوستم «اشرف غنی» را ... اول را نپذیرد، جنرال دوستم از بازگشت به کابل و دیدار با رئیس ...
اشرف‌غنی ، رییس ... حالا جنرال دوستم در ... چهار ماه بعد از تصدی امور، آقایان عبدالله و اشرف ...
اشرف غنی از جنرال دوستم ... وج احسن تطبیق نماید زیرا غنی ؍ اتمر و امثال انها که در راس ...
جنرال دوستم، اختلاف خود با ... سارنوالی نظامی فساد در ارتش و پولیس ... اشرف غنی حمله به ...
... ریس جمهور اشرف غنی و شخص عبدالله دیګر اعتماد نه دارد و جنرال دوستم تصمیم ګرفته تا ...