اشرف غنی احمدزی به تنهایی و یک تنه از تیم تحول و تداوم در مقابل عبدالله، محمد خان، محمد محقق ...
اختلافات بین جنرال عبدالرشید دوستم و اشرف غنی در این روز ها به حدی رسیده که جنرال دوستم از ...
اشرف غنی احمدزی یا "متفکر بزرگ" جهان، پیشآهنگ امپراتوری امریکا در افغانستان. ١٤ میزان (مهر ...
Image caption احمد ایشچی مدعی است که او از سوی جنرال دوستم مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته است
دراواسط سال 1359 با تلاش زیاد و التماس توانستم کتاب را برای یک ماه برای مطالعه بگیرم.
وطندار، ارائه کنندۀ تازه ترین رویدادهای دنیا، شامل اخبار سیاسی، فرهنگی و ورزشی با تصویر ...
انفجار مهیب درجنوب شرق افغانستان همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا منابع دولتی افغانستان از ...
اشرف غنی احمدزی به تنهایی و یک تنه از تیم تحول و تداوم در مقابل عبدالله، محمد خان، محمد محقق ...
اختلافات بین جنرال عبدالرشید دوستم و اشرف غنی در این روز ها به حدی رسیده که جنرال دوستم از ...
اشرف غنی احمدزی یا "متفکر بزرگ" جهان، پیشآهنگ امپراتوری امریکا در افغانستان. ١٤ میزان (مهر ...
شما می توانید با انتخاب شهر مورد نظر خود و با زدن گزینه “نمایش آب و هوا”, از درجه هوای منطقه ...
Image caption احمد ایشچی مدعی است که او از سوی جنرال دوستم مورد سوء رفتار جنسی قرار گرفته است
وطندار، ارائه کنندۀ تازه ترین رویدادهای دنیا، شامل اخبار سیاسی، فرهنگی و ورزشی با تصویر ...
انفجار مهیب درجنوب شرق افغانستان همزمان با سفر وزیر دفاع آمریکا منابع دولتی افغانستان از ...