پلی گلیسرول پلی رسینولئات pgpr. امولسیفایری است که از پلیمریزاسیون اسید رسینولئیک (روغن کرچک ...
اسید رسینولئیک حاوی خواص ضد میکروبی است، زمانی که روی زخم‌های باز استعمال شود، می‌تواند ...
امولسیفایری است که از پلیمریزاسیون اسید رسینولئیک (روغن کرچک) و گلیسرین در غلظتهای مختلف ...
PGPRFoodyar,فودیار,خرید صنایع غذایی, فروش مواد اولیه, سایت خرید وفروش , فودنا,خط تولید, مشاور ...
بعنوان نمونه کنف و پوشال برای تولید فیبر و کرچک برای تولید اسید رسینولئیک استفاده میشوند .
از جمله اسید استیک ... اسید اولئیک، اسید استئاریک، اسید بهئیک beheic، اسید رسینولئیک، اسید ...
1- اسید های چرب دارای عامل الکلی: رسینولئیک اسید در روغن کرچک و سربرونیک اسید در چربی مغز. 2 ...