شرایط اسپانسر در ... اسپانسر باید توانایی مالی خویش را ... آیا شما واجد شرایط جهت مهاجرت به ...
مهاجرت به استرالیا - اسپانسر - شرایط اقدام از طریق اسپانسر ایالتی و اسپانسر کار.
ستون وسط مربوط به نظامیان شاغل که برای همسر و فرزندانشان درخواست مهاجرت ... اسپانسر مالی ...
بعنوان یک ضامن مالی شما باید ... زمانیکه شما بعنوان اسپانسر برای مهاجرت اعضای ...
یکی از مهمترین و حساس ترین مدارکی که بعد از دریافت ita باید ارسال کنید نامه تمکن مالی می باشد.