استیون هاوکینگ، استاد برجسته فیزیک دانشگاه کمبریج، به تحریم آکادمیک حکومت اسرائیل پیوسته ...
استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس، بار دیگر تاکید ... اسرائیل بزرگترین حامی تروریسم ...
تحریم علمی اسرائیل, ... آغاز شده و با انتشار تصمیم استیون هاوکینگ مبنی بر حمایت از آن ...
استیون هاوکینگ، فیزیکدان و کیهانشناس، بار دیگر تاکید ... اسرائیل بزرگترین حامی تروریسم ...
استیون هاوکینگ ، ایرج ... ای ، در کنار پرچم آمریکا و اسرائیل ، پرچم بقیه کشورهای دنیا ...
صحبت های استیون هاوکینگ درباره نابودی زمین ،پایان عمر زمین،به آخر رسیدن ... تاسیس اسرائیل.
سرشت جهان چیست؟ زمینهٔ پژوهشی استیون هاوکینگ کیهان‌شناسی و گرانش کوانتومی است و او در کتاب ...
استیون هاوکینگ بزرگترین منجم قرن و صاحب نظریه ی ریسمان از خاطرات سفر خود به ایران گفت.