استخوان چکشی ۸ تا ۹ میلی‌متر طول و ۲۵ میلی‌گرم وزن دارد. دسته ی(manubrium) آن محکم میان دو غشای ...
انگشت چکشی ... گاهی قطعه استخوان جدا شده بزرگ بوده و بند انتهایی انگشت حالت نیمه دررفتگی پیدا ...
استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به .. وینچ دیزلی معدنی › متخصص ارتوپدی و جراحی ...
انگشت چکشی ... گاهی قطعه استخوان جدا شده بزرگ بوده و بند انتهایی انگشت حالت نیمه دررفتگی پیدا ...
استخوان چکشی (نام علمی: Malleus) یکی از استخوانچه‌های سه‌گانهٔ گوش میانی است. این استخوان چه ...
دسته استخوان چکشی که به استخوان سندانی متصل شده است، باعث ارتعاش آن می‌شود.
استخوان چکشی به وسط پرده ی صماخ و استخوان رکابی به حلزون گوش متصل شده است. استخوان رکابی به ...
گوش انسان👂 💡استخوان چکشی و سندانی هردو بالاتر از استخوان رکابی پیمان می گیرند. 💡هم عصب ...
malleus (Latin) issued by. Terminologia Anatomica. 1 reference. imported from. ... fawiki استخوان چکشی; fiwiki Vasaraluu; frwiki Marteau (os) glwiki ...