دسته بندي دادهها و جدول فراواني. مقدمه. اطلاعات بدست آمده از یک تحقیق غالبا توده‌ای از ...
91-نمونه نامه ها: 1391-2-31: معاون محترم فرهنگ و پژوهش ستاد مركزی اقامه نماز جناب آقای دكتر حیدری
برای اولین بار در کشور توسط تیم سازه 808 جزوه ای فارسی کامل از آموزش پیشرفته نرم افزار OpenSees ...
دو کتاب خوب احکام برای مصاحبه و آزمون استخدامی، این دو کتاب کتابهای بسیار مهمی برای آزمون ...
نام. وجه تسمیهٔ رشت در فرهنگ واژه‌های دساتیر، به‌معنی گچی که بنّایان، سنگ و آجر را به آن ...
مدیرکل بحران استان اردبیل با بیان این‌که سال زراعی گذشته 50 درصد بارش‌ها افزایش یافت، گفت ...
ارائه دهنده آموزش های آنلاین و حضوری در تمامی گرایش های عمران و معماری به همراه مقالات ...