... از کی تا به حال باید مجلس را سهمیه‌بندی کند؟/ خانه ملت را با خانه احزاب اشتباه گرفته‌اید ...
... از کی تا به حال شورای نگهبان باید مجلس را سهمیه بندی کند و ... خانه ملت را با خانه احزاب ...
... خانه ملت است نه خانه احزاب. از کی تا به حال شورای نگهبان باید مجلس را سهمیه‌بندی کند و ...
... از کی تا به حال باید مجلس را سهمیه‌بندی کند؟/ خانه ملت را با خانه احزاب اشتباه گرفته‌اید ...
... می کنند تا شورای نگهبان را به ... تا به حال از عشق ... خانه ملت، با اشاره به جلسه ...
... ملت را زیر گرفته! با ... است و به نظر می‌رسد شورای نگهبان به ... از کی تا به حال، حل ...
نام این مجلس به نظر من ... والا بازم نمیفهمه از کی خورده باید ... شورای نگهبان که آن را با ...
... نهاد نظارت بر نمایندگان مجلس، ... گفت و گوی ابراهیمیان با ... استمهال شورای نگهبان برای ...
... شورای نگهبان برسد تا به ... را 5 سال پس از طلاق با ... ازشون گرفته میشه.به نظر من ...
... توسط شورای نگهبان به مجلس ... در مجلس باید با کسب اجازه از ... 50 تا نظر دادم یکیشم ...