شیوه نقاشی قهوه‌خانه‌ای یا عامیانه و یا آن‌ گونه که موسوم بود «خیالی‌سازی»، شاخه‌ای از ...
زاون یدیگاریانس. پروفسور زاون یدیگاریانس (1293-1387ش)، م-درس و نوازندۀ ویلن و از پایه گذاران ...
اثرپذیری از فوویسم را در منظره‌هایی که او با تکه رنگ‌های خالص نقاشی کرده‌است به روشنی می ...
محدود شدن مشارکت زنان به طبقات بالای جامعه و نگرانی از حضور آنان در اجتماع از جمله چالش‌های ...
راهنمای طراحی کارت ویزیت شیشه ای چاپ کارت ویزیت ، چاپخانه آنلاین ، سررسید 96 ، ساک دستی ...
دانستنیهای قبل از ازدواج. تک تک افراد می بایست به منظور بهبود کیفیت زندگی خود اهدافی را برای ...
اي شاهد قدسي که کشد بند نقابت خوابم بشد از ديده در اين فکر جگرسوز درويش نمي پرسي و ترسم که ...