ارقام خرما ... این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود. در ایران مصرف داخلی ندارد.
ارقام خرما به سه دسته تقسیم ... از تنه درخت خرما انواع گلدان های قشنگ و یا نیم لوله های برای ...
درخت خرما دو پایه و تا ارتفاع 25 متر است. تنه بدون انشعاب و استوانه ای دارد. انتهای ساقه دارای ...
ارقام خرما. ... این رقم خرما در روی درخت چندین نوبت برداشت می شود. در ایران مصرف داخلی ندارد.
درخت خرما تنه ای ... باشند تعداد و ترتیب قرار گرفتن آنها در طرفین رگبرگ اصلی در تشخیص ارقام ...
هر درخت بالغ خرما ۸۰ الی ۱۴۰ برگ ... از ارقام خشک خرما می‌توان به خارک و دیری اشاره کرد که ...
مردم صحرا هسته درخت خرما را در آورده و از آن نان می پزند این هسته را بو داده و از آن به عنوان ...
در واقع برگ درخت خرما به دور یک یا دسته‌ای از کرتک‌هایی که کنار هم قرار گرفته‌اند پیچیده ...
درخت خرما (نخل) در همه جا می‌روید، یعنی در تمامی نواحی به روش کاشت هسته یا پاجوش می‌توان آن ...
لارستان كهن > - مهندس عباس احمدي كارشناس باغباني جهاد كشاورزي درخصوص معرفي ارقام جديد خرما ...
جالب است بدانید که قدمت کشت این درخت در خوزستان به بیش ... رطب برخی از ارقام خرما، قابلیت ...
ارقام خرما از نظر رسیدن به سه گروه زودرس ... درخت خرما مانند سایر درختان میوه مورد حمله ...