فاصله زنجان در استان زنجان تا اردبیل در استان اردبیل حدود 0 کیلومتر است که این مسیر تقریبا ...
فاصله اردبیل در استان اردبیل تا زنجان در استان زنجان حدود 259 کیلومتر است که این مسیر تقریبا 3 ...
سمت راست ما در 5کیلومتری شهر میانه و سمت چپ ما به سمت زنجان و ... 3 ساعته از اردبیل به زنجان ...
اعتراض مردم اردبیل به سرعت‌گیرهای غیراستاندارد درمعابر ... زنجان | سمنان | ...
کاریابی,استخدام,کار,فرصت شغلی,کاریابی زنجان,فرصت شغلی زنجان ... مژده به کارجویان محترم زنجان ...