درخواست ارتقاء رتبه شغلی : ... ارتقاء به رتبه عالي : با عنايت به اينکه کارکنان متقاضي ارتقاء ...
ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل طي بخشنامه‌اي به كليه دستگاه ...
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100214 ) Edareh arzeshyabi ... فرم های ارتقاء شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل ...
رتبه های شغلی عبارتند از ... گذراندن ساعت های دوره آموزشی در قالب نظام آموزشی کارکنان ...
مقالات جدید با فرمت جدید وزارت آموزش و پرورش ویژه ارتقای رتبه شغلی عالی ... کارکنان سال ...
منبع گروه آموزش کارکنان ( 100214 ) Edareh arzeshyabi ... فرم های ارتقاء شغلی پرستاران و متصدیان مشاغل ...
مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش‌وپرورش گفت: احکام ارتقای شغلی فرهنگیانی که از مهر ...