درخواست ارتقاء رتبه شغلی : ... با عنايت به اينکه کارکنان متقاضي ارتقاء به رتبه عالي، علاوه ...
تبصره 4 ـ سوابق تجربی کارمندان در ارتقای طبقه و رتبه شغلی آنها، بر اساس ... کارکنان سایر ...
بخشنامه ارتقای شغلی فرهنگیان ابلاغ شد نحوه ارتقای رتبه های شغلی کارکنان آموزش وپرورش طی ...
رتبه های شغلی ... 2 – گذراندن ساعت های دوره آموزشی در قالب نظام آموزشی کارکنان دولت ...
« ويژه ارتقاء رتبه شغلي عالي ... معلم،مقدماتی،معلمان فردا،اموزش پرورش, رتبه شغلی ...
ضوابط نحوه ارتقاي كارمندان در طبقات و رتبه‌هاي جدول حق شغل طي بخشنامه‌اي به كليه دستگاه ...
ظفر - شرایط ارتقاء رتبه شغلی کارکنان در قانون مدیریت خدمات کشوری ... نحوه ارتقای رتبه ی شغلی.
سامانه ارتقا رتبه کارکنان وزارت بهداشت و ... عوامل ارزیابی کارمندان برای ارتقای رتبه شغلی
گروه طبقه بندی مشاغل ; ... طبقه بندی مشاغل(کارمندان و کارگران) سامانه ارتقا رتبه کارکنان ...
بهسازی شغلی; ... دستورالعمل نحوه ارتقاي رتبه شغلي خبره/ عالي ... کارکنان وظیفه مأمور به ...
روند ارتقاء رتبه های شغلی فرهنگیان ... تبصره 1: به استناد بند7 بخشنامه وزارتی 65/710-20/10/90 کلیه ...
کارمنداني که در اجراي تبصره 4 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ... رتبه شغلي ...
سامانه ارتقای رتبه های شغلی کارکنان مرکز توسعه و تحول ... سامانه ارتقای رتبه های شغلی خبره ...
سامانه ارتقای رتبه کارکنان مجددا راه اندازی شد همکاران گرامی جهت درخواست ارتقاء رتبه شغلی ...