غار شاپور در ... ‌باشد و تنها مجسمهٔ باقی‌مانده از دوران باستان است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
همشهری آنلاین - محمد ملاحسینی: غار شاپور در 6 کیلومتری شهر تاریخی بیشابور و 25 کیلومتری شهر ...
غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین ...
غار شاپور در منطقه تنگ چوگان و شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین پایتخت ساسانیان در ...
تنگ چوگان محل بازی سنتی چوگان، توسط شاهان ساسانی بوده است و غار پر آوازه شاپور ... ارتفاع ...
Video embedded · غار شاپور غار ... ‌باشد و تنها مجسمهٔ باقی‌مانده از دوران باستان است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین ...
غار بیشابور یا شاپور در شهرستان کازرون ( مهمترین پایتخت ساسانیان ) در ارتفاع حدود ۸۰۰ متری ...
غار شاپور - غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون ...
اطلاعات کلی. در این مطلب شما به بازدید مجسمه ای سنگی عظیم به ارتفاع ۷متر بر دهانه غار شاپور ...
در دهانه غار شاپور دو کتیبه سنگی وجود دارد که یکی از آنها ترجمه کتیبه شاپور در نقش رجب و ...
در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور ... • غار شاپور ...
غار شاپور بر روی دیواره کوهی که دشت تنگ چوگان را به شکل نیم دایره در بر گرفته، زایش یافته است.
غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار کیلومتری شهر بیشاپور در شهرستان کازرون مهمترین ...
آشنایی با غار شاپور ... غار شاپور مجسمهٔ شاپور قرار گرفته‌ است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
Shapur I, Al Mada'in, Iraq ... غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار ... باستان است که حدود ۷ متر ارتفاع ...
غار شاپور در انتهای تنگ چوگان و در چهار ... اختلاف ارتفاع تراس اول با 10 پله به تراس دوم ...
این غار در ارتفاع زیاد از سطخ زمین ... و پر آب بیشاپور ، غار و مجسمه شاپور ، چشمه ساسان و ...
در انتهای تنگ چوگان در سینه کوه و در ارتفاع حدود 800 متری از ... دهد آرامگاه شاپور در این غار ...