... به هنرمندان صنایع دستی ... میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به هنرمندان صنایع دستی استان ...
هنرمندان صنایع دستی برای ... خسارت 150 میلیارد ریالی به ... تولید حبوبات در استان زنجان ...
مدیرکل میراث فرهنگی استان ... است که تا سقف یک میلیارد ریال تسهیلات به ... زنجان ; سمنان ...
... هنرمندان صنایع دستی ... دستی استان با اشاره به ... میلیارد ریال تسهیلات ...
... به هنرمندان صنایع دستی ... 22 میلیارد ریال تسهیلات ... صنایع‌دستی استان زنجان را به ...
... بیش از یک میلیارد تومان صنایع دستی ... در استان‌ها به ... از هنرمندان صنایع دستی ...
... میلیارد ریالی حامیان به ایتام تحت پوشش کمیته امداد استان زنجان ... به صنایع کوچک استان ...
60میلیارد ریال تسهیلات به هنرمندان ... ارایه صنایع دستی در ... میلیارد ریالی تربت ...
... تسهیلات به ... صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری زنجان از پرداخت یک ...
۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک - 11. ۲۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صنایع کوچک - 11.
پرداخت 165میلیارد ریال تسهیلات بانکی به ... هنرمندان علی ... جذب یک میلیارد تومان تسهیلات ...
... مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ... هنرمندان بحث تسهیلات ... صنایع دستی ...
وی درباره پرداخت تسهیلات به هنرمندان صنایع دستی ... و 110 میلیارد ریالی که ... استان زنجان ...
... یک میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌های ملی و مسکن به هنرمندان صنایع دستی ... ریالی صنایع ...
معاون صنایع دستی به ... ارایه تسهیلات بانکی به ... در سال جاری 70 میلیارد ریال به هنرمندان 30 ...
سهم استان ایلام در پرداخت تسهیلات ... تبصره مربوط به ارائه تسهیلات بانکی به کارکنان ...