ارایه تسهیلات یک میلیارد ریالی به هنرمندان صنایع دستی استان زنجان . معاون صنایع دستی استان ...
بانک مرکزی مکلف به تامین تسهیلات مسکن هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی شد . عصر ساختمان ...