ادامه برجام به رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بستگی دارد. ... نویسنده این گزارش ادامه داد: ...
بقای برجام به اراده رئیس‌جمهور بعدی آمریکا بستگی دارد. ... ادامه داد: توافق ... تعهد به برجام ...
... این گزارش به بررسی مواضع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری امریکا درباره «برجام» و سرنوشت ...
رئیس‌جمهور بعدی آمریکا نمی ... برجام توافق با امریکا نیست ... کنندگان بستگی دارد.ایا ...
... غیرقابل‌پیش‌بینی در تهران و واشنگتن می‌تواند طی یک سال آینده برجام را از بین ببرد. ...
... اجرایی رییس جمهور آمریکا می ... رییس جمهور آمریکا بستگی دارد. ... به ادامه ...
... که ادامه برجام به منافع ... قبل از برجام را دارد. ... بعدی برجام بدعهدی آمریکا ...
... رئیس جمهور بعدی آمریکا نمی ... رییس جمهور امریکا می ... برجام در مجلس به تصویب ...
... شخص رییس جمهور آمریکا بستگی ... چيزي كه به ضرر برجام باشد ... دارد; ادامه روند ...
... معلوم نیست که رئیس‌جمهور آینده آمریکا چه ... جمهور آینده آمریکا به ... را ادامه ...