بهرام قاسمی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در خصوص بازگرداندن خاوری مدیرعامل ...
دست نوشته های یک ... معصومه خاوری. ... که امروز دریغش کردیم آخرین فرصت خندیدن ماست زندگی ...