... در اختتامیه جشنواره امام ... بین‌المللی امام رضا ... جشنواره بین‌المللی امام ...
... در اختتامیه جشنواره با ... هجرت امام رضا از ... بنیاد بین المللی امام رضا ...
... در اختتامیه جشنواره با ... هجرت امام رضا از ... بنیاد بین المللی امام رضا ...
فراخوان سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ... ، «جشنواره بین المللی امام ... اختتامیه ...
یازدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ... جشنواره بین المللی امام ... مراسم اختتامیه ی ...
در چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) بخش نشریات مکتوب رضوی با هدف آشنا سازی نسل جوان ...
مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا ... داوری آثار رسیده به جشنواره رضوی/اختتامیه در شب ...
... دوره جشنواره بین المللی امام ... اختتامیه جشنواره ادبی ... جشنواره بین المللی امام رضا ع ...