احیای قلبی ریوی (به انگلیسی: CardioPulmonary Resuscitation) سی. پی. آر شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن ...
درراهنمای جدید اکتبر 2010 انجمن قلب آمریکا تاکید شده که ، با وجود این که احیاگران آموزش دیده ...
پاورپوینت های زیر را نیز بررسی کنید. جلسه ششم از کتاب ( مدیریت پرستاری ومامائی ) با عنوان حل ...