... اجرای برنامه برای ... دهقانی در دهه فجر امسال هر روز از ... برنامه‌های متنوع از ...
مدیرکل صداوسیمای گیلان، پخش برنامه‌های متنوع ... در دهه‌ی مبارک فجر ... برنامه "روز همدلی" در ...
... و با برنامه‌های متنوع در ... از اجرای برنامه‌های فرهنگی ... تا دهه فجر امسال به صد در ...