گارسیا مارکز و صد سال ... "نویسنده هر چیزی را می‌تواند در اثر خود بگنجاند به این شرط که آن را ...
Sep 03, 2013 · سلام..من کتاب گابریل گارسیا مارکز..تحت عنوان صد سال تنهایی رو 2 بار خوندم...قصه جالبیه..وقتی ...