فاصله کاشان در استان اصفهان تا قم در استان قم حدود 110 کیلومتر است که این مسیر تقریبا 1 ساعت و ...
اخبار کاشان ... در حادثه تصادف صبح امروز خودرو سواري سوناتا با کاميونت در اتوبان کاشان ...
There is no any comments or reviews yet. Do you know something about اتوبان قم کاشان which is located in ایران? Please add your comment or review ...
صبح روز پنج شنبه ۲۵/۱۲/۱۳۹۰ یک دستگاه اتوبوس مسافربری ولو که مسافران کرج را به اصفهان منتقل ...
شهر کاشان دیدنیهای کاشان گردشگری کاشان ... یا از طریق اتوبان پس از دوساعت رانندگی و طی ...