وفاتیه - ابراز و اظهار همدردی - اطلاعیه ترحیم سوک سوگ ختم چهلم سالگرد سنگ قبر درگذشت تشکر ...
چاپ آگهی فوت ... ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را ... آگهی تسلیت ابراز همدردی اس ...
ابراز همدردی. اگر نبود امر پروردگار متعال مبنی بر این که در فقدان عزیزان خویش صبر و تحمل ...
جدید ترین شعر ها و متن های زیبا برای تسلیت مرگ و فوت ««« شعر و ... و همدردی فوت ... مادر و پسرش ...
... ( مادر / پدر ... تشکر از ابراز همدردی, ... و تشکر + اعلامیه فوت + وفاتیه + ابراز همدردی + اشعار ...
با تشکر از تمامی دوستان عزیز که پیام تسلیت برای فوت مادر بزرگم گذاشتند ومرا در این غم تنها ...