انتقال خون نجس، مانند خون ... بودن آن مشکوک است- مانند خون مار و ... ماند اختلاف است که آیا ...
آیا خون پشه نجس است ... حالا میخواستم بپرسم که این نجس نبودن به علت کم بودن این خون است ...
... مانند مار و ماهی – پاک است. ... که خون جهنده دارد، نجس است ... باشد، نجس است، و اگر ...
چرا خون و مردار نجس است ... بيمارى زا در خون است ، و در ... شود، ایا اب کشیدن لارم است ...
... (مثلاً سفید شود، آیا باز هم نجس است؟ ... پودر خون نجس است و خوردن آن حرام می باشد ولی اگر ...
منی انسان و هر حیوانى که خون جهنده دارد، نجس است. ... خانه و وسایل آن نجس شده است، آیا نماز و ...
موش=خون جهنده دارد پس مردارش نجس است. میش=خون جهنده دارد پس مردارش نجس است. مار=خون ... آیا می ...
آیا کافر نجس است ... چهارم: مردار. پنجم: خون. ششم و هفتم: سگ و خوك. هشتم: كافر. نهم: شراب.
... نباید نجس باشد ؟ آیا کسی در فواید و نیاز انسان به خون و همچنین در نجس ... نجس است . ...
آیا نگهداری سگ و ... بول و مدفوع حیوانات حرام گوشتی که خون جهنده دارند نجس است، لذا بول و ...
... واسطه اینکه سر حیوان در جای بلند بوده خون به بدن حیوان برگردد، آن خون نجس است. ...
Jan 16, 2011 · هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده دارد نجس است. ... آیا فضله ماهی نجس است, ...
آيا روغن مار نجس است ... حکم خون لثه و ... آیا لازم است امام جمعه خطبه ها را به زبان نماز ...
... آیا خون پاک است ... عملیه آمده است که مدفوع حیوانات و پرندگان حرام گوشت نجس است آیا ...
چرا سگ نجس است دليل ... خون يا جوارح داخلي و ... عقرب و افعى و مار كه بالذّات موذى ...
در باب طهارت و نجاست و در بیان چیزهای نجس، آمده است که: ... و آیا بدن، خون و فضولات آن نجس ...
مانند خون که نجس است، اما هم اکنون از ... ترین نیاز بدن است نجس باشد؟ آیا بدون ادرار کردن ...