آواز اصیل ایرانی - دستگاه شور - دانلود آهنگ سنتی ، آشنایی با خوانندگان و هنرمندان موسیقی ...
و فرودهای نهایی این دو آواز به دستگاه شور انجام می شود.دو آواز دیگر افشاری و بیات ترک ضمن ...
دستگاه شور . ... و شعر به شکل آهنگین که به صورت سینه به سینه منتقل می شود را تعلیم آواز سنتی ...
شعر و آواز در ایران صدها سال قبل از میلاد ... از صبح تا ظهر بوده و اجرای شور در دستگاه‌ها ...
ردیف. آواز افشاری. آواز دشتی. آواز ابوعطا. دستگاه شور. دستگاه ماهور. آواز بیات ترک. ۱. افشاری
دستگاه شور ... که خواننده آموزش ندیده ایرانی می‌‌خواند در یکی از مایه‌های این آواز می ...