« دیوان اشعار فاطمیه » - نوحه های آذری ویژه فاطمیه - دفترچه شعر فاطمیه گرد آوری شده توسط « سید ...