سایز 38 و 40 وسایل ... ميل بافتني. ... در حال حاضر مشغول جمع آوری و اراىْه مطالب آموزش بافتنی در ...
آموزش مدل بافتنی,آموزش مدل بافتنی لباس ... کلاه راه راه بافتني ... میل سایز 8 یا 9 ،میل ...