کلیه حقوق مادی و معنوی اين سايت متعلق به مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی - غیر دولتی دارالفنون ...
... بجنورد,دارالفنون پسران بجنورد,دارالفنون آموزشگاه سینمایی,دارالفنون آموزشگاه ... لامِرد ...
برترین های آموزشگاه ... آموزشگاه سینمایی دارالفنون ,گالری نقاشی مهسا ,موسسه ...
به گفته وی، کتاب درسی مشترک از زمان دارالفنون به بعد در ایران رسمیت یافت، به طوریکه با تشکیل ...