همشهری آنلاین: حسین همدانی که در سال ۱۳۳۳ دیده به جهان گشوده است، در عنفوان جوانی با تفکرات ...
بازتاب امروز یک وبگاه خبری به زبان فارسی است که در زمینه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد، جامعه ...
طاهره زن جوان ۲۶ ساله همدانی در آغازین ساعات روز ۱۵ اردیبهشت ماه سال گذشته با شنیدن صدای زنگ ...