این هفته دو دنباله‌دار مکان‌های کوچکی از آسمان شب را به خود اختصاص داده‌اند. دو جرم عمقی ...
این هفته یعنی از 12 ... زمین و این منطقه در یک راستا قرار دارند و این هنگامی است که شما در آسمان ...
معرفی وضعیت آسمان در این هفته ... ای همنام با کندوی زنبور عسل از ابتدای شب با چشمان عادی ...
آسمان این هفته. ... در این شب ها سیاره زهره فقط هنگام غروب دیده می شود که درخشان ترین جرم ...
در برنامه این هفته «آسمان شب» سیاوش صفاریان پور در گفت‌وگو با دکتر محمد رضا نوروزی، در ...
زیبایی های آسمان شب . ... اما اگر شما این هفته سایر آسمان را تجسس کنید، با طلوع مریخ در حدود ...
رصد قمرهای مشتری برای بسیاری از علاقه مندان به آسمان شب لذت بخش است. این ماه فرصت ... هفته اول ...
برنامه «آسمان شب» شبکه چهار سیما 8 اردیبهشت به مناسبت روز جهانی نجوم ویژه برنامه خواهد داشت.