آزاده نامداری یکی از مجریان پرحاشیه صدا و سیما می ... وی هم اکنون همسر سجاد عبادی پسر رحیم ...
کشف حجاب آزاده نامداری در سوئیس\n کشف حجاب آزاده نامداری در سوئیس ... وی هم اکنون همسر ...
Nov 08, 2014 · «فرزاد حسنی» و «آزاده نامداری» با هم ازدواج کردند و این موضوع را رسما و با ... ساعت هم اکنون 06:12.