31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

سیاست سکس (رسوایی)

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed Columnist سیاست سکس رسوایی Gail CollinsFEB 23 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه ادامه مطلب خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer initialize بنابراین مردم چگونه شما فکر می کنید رسوایی جنسی در میسوری بر تلاش های دموکرات ها برای کنترل مجلس سنا تاثیر می گذارد که در واقع یک آزمون بود که کدام بخش از جمله