31 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

بدترین وزیر ترامپ

پشتیبانی شده توسط Opinion Op Ed ColumnistTrump از بدترین WatcherGail CollinsFEB 7 2018 ادامه خواندن داستان اصلی این صفحه Continue خواندن پنجره اصلی magnum magnum magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه تابع عکس var قطعه storyHeader var html header header storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story doc document getElementById story var adAggro window magnum